English / Norsk


Viggo Andersen med venner

12. mai 2022 - 12. juni 2022

Åpning torsdg den 12. mai kl 1900.

Viggo Andersen (f.1948 – d.2017) var en av Norges tidligste konseptkunstnere. Denne kunstretningen, som på kontinentet hadde sine glansdager på slutten av 1900-tallet gjorde det ikke spesielt stort i Norge. Først på 1990 tallet fikk vi en kunstnergenerasjon, kritiske til galleri- og kunstinstitusjonene, som arbeidet med konseptuell kunst. Viggo Andersen var en av de største, og arbeidet med grafikk, skulptur og konseptkunst.

Ut ifra et ønske om å belyse denne perioden og å hedre Andersens mangeårige karriere, har en gruppe av hans kunstnerkollegaer gått sammen om å lage denne utstillingen. Første utgave av utstillingen ble vist i 2019 på Kulturbadet i Sandnessjøen, Andersens fødested. Nå kommer utstillingen til Trondhjems Kunstforening.