English / Norsk


Retningsvisere

24. juni 2022 - 24. juni 2022

Torgeir Husevaag stiller ut for første gang i Trondheim

Møt en kunstner som stiller ut for første gang i Trondheim! Vi åpner utstillingen på fredag denne gang, kl 1800.

En stor del av utstillingen består av serielle, regelstyrte tusjtegninger. Hver av seriene tar utgangspunkt i en enkel grunnform. Alle tegningene er utført med gjentatte små gester utført med splittpenn, skraveringer hvor unøyaktigheter poengteres slik at de skaper mønstre og bryter ned geometrien.

I serien "Forplantninger" har små algoritme-endringer gjennom 61 enkeltarbeider skapt en syklus av oppløsning og gjenopprettelse. Serien er konstruert for å mime en nesten umerkelig utvikling - den typen man innser har pågått lenge. Verket "En bro til en halv livshistorie" er en installasjon bestående av én innrammet tegning og 17 åpnede fotoalbum. Bildene er fra et minnealbum Husevaags mor lagde til sin Alzheimer-syke mann for å minne ham på hvem han var og hadde vært, og hvem alle rundt ham var.

  • Pris
  • Gratis.