English / Norsk


Ørkendveling

20. januar 2022 - 20. februar 2022

Line Anda Dalmar og Christine Hansen tar oss med ut i ørkenen. Gjennom opphold i blant annet Death Valley, CA i 2018-2019, fikk kunstnerne endret sin syn på ørken som et "tomt" sted. Utstillingen Ørkendveling viser det skjøre økosystemet der en rekke plantearter, dyr og insekter lever. Kunstnerne formidler sine opplevelser gjennom tegning, gamle fotografiske teknikker, broderi, tresnitt, foto og video.

Kunstnerne har også utgitt bok fra oppholdet sitt, denne lanseres 22. januar.

Line Anda Dalmar (f 1983, Stavanger) har en master fra Konstfack i Stockholm etter studier ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun bor og arbeider i Trondheim. Kunstneren har stilt ut i USA, Tyskland og Sverige i tilllegg til i Norge.

Christine Hansen (f 1969, Bergen) har en master i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen og en doktograd i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun bor og arbeider i Stavanger. Kunstneren har stilt ut mange steder i Norge og har i flere år vært førsteamanuensis i foto ved Universitetet i Bergen, Kunst.

  • Pris
  • Gratis