English / Norsk


Meta.Morf 2022 – Ecophilia @ TEKS.Studio

7. mai 2022 - 31. juli 2022

Life Support System by DISNOVATION.ORG

“Life Support System” av DISNOVATION.ORG

Denne kunstneriske provokasjonen søker å estimere størrelsesordenen av kritiske økosystemtjenester som er grunnleggende for alle planetariske livsprosesser.

Det er vanlig å beskrive vårt forhold til samfunnet, verden og biosfæren med metaforer fra økonomien, som har spesifikke forståelser av verdi. Når det gjelder biosfæren, er dagens rådende økonomiske konvensjoner ikke i stand til å anerkjenne egenverdi for økosystemene som alt liv er avhengig av. I kulturer som er overbestemt av begreper fra økonomi, står vi uten tilstrekkelige diskursive instrumenter for sosialt eller politisk å gripe fatt i betydningen av biosfærens arbeid.

Life Support System er et eksperiment bestående av 1 kvadratmeter hvete som dyrkes kunstig i et lukket miljø. Alle tilførsler som vann, lys, varme og næringsstoffer måles, overvåkes og vises for publikum. Denne enheten på én kvadratmeter av Life Support System er i stand til å gi 1 dags nødvendig kaloriernæring for en voksen person hver 4. måned. For å livnære én enkelt voksen hele året kreves omtrent 100 slike enheter som kjører samtidig. Denne prosedyren tydeliggjør størrelsesordenen på material- og energistrømmene som kreves for å reprodusere menneskets ernæringsbehov i lukkede eller kunstige miljøer, i motsetning til utendørs jordbruk på dyrkbar mark. Dette innendørs dyrkingseksperimentet er et moteksempel som peker på omfanget av hva økosystemene bidrar med i konvensjonelt landbruk, som trosser konvensjonell økonomisk reduksjonisme.

Ved å forsøke å dyrke et så viktig næringsmiddel som hvete i et lukket miljø, som historisk sett har sørget for den størstedelen av nødvendig kaloriinntak for mennesker i Europa, gir dette eksperimentet et bilde på omfanget av økosystemtjenestene, som er lite anerkjent innenfor vår tids økonomiske konvensjoner.

Det faktiske kostnadsoverslaget som oppnås gjennom dette innendørseksperimentet, er rundt 200 euro per kilo hvete, en overdådig kostnad sammenlignet med dagens markedspris på 15 cent per kilo. Selv om hydroponikk kan brukes for visse planter, er det ennå ingen økonomisk forsvarlig erstatning for nødvendig kaloriernæring fra konvensjonelt landbruk, som er radikalt og immanent innebygd i biosfæren.

  • Pris