English / Norsk


Meta.Morf 2022 – Ecophilia @ Kjøpmannsgata Ung Kunst

6. mai 2022 - 31. juli 2022

“Be-coming Tree” by Jatun Risba. Photo by Sašo Batič.

MARÍA CASTELLANOS & ALBERTO VALVERDE / FRANK EKEBERG / ANNIE HÄGG / MAREN DAGNY JUELL / MARIUS PRESTERUD / JATUN RISBA

Økofili? Tenk på økofili som vår dype trang til å knytte oss til naturen. Men hva er egentlig natur? Bortsett fra noen oppdiktede økologiske drømmelandskap?

Økologi kommer fra det greske Oikos, som betyr hjem. I dag er ethvert aspekt av hjemmet vårt endret av ny teknologi, menneskeskapte miljøkatastrofer, bioteknologiske underverker og uklare skillelinjer mellom det tilvirkede og det naturlige. Har hjemmet vårt blitt fremmed for oss i denne tiden med globale økologiske transformasjoner? Hvordan manifesterer økofili seg i antropocen?

I Ecophilia-utstillingene på Meta.Morf 2022 presenteres kunstnere som stiller kritiske spørsmål ved hva det vil si å være en ekte økofil – en sann elsker av naturen – i dag. Og hvordan bli bedre til det?

Ecophilia-utstillingene finner sted på tre gallerier i Trondheim: i) K-U-K – Kjøpman

  • Dato / sted
  • 6. mai 2022 – 31. juli 2022 på
  • Pris