English / Norsk


Fast samling – Innkjøp fra Stipendutstillingen 1993 – 2019

31. mars 2022 - 14. mai 2022

Verkene vi møter i denne samlingsutstillingen er et utvalg av de mange innkjøpene museet har gjort fra museets stipendutstillinger gjennom tidene.

Museets stipend ble utlyst for første gang i 1993. Den gangen var stipendordningen tredelt og bestod av et arbeidsstipend, reisestipend og prosjektstøtte.

I dag utlyser museet to stipender. Et årlig Prosjektstøttestipend på kr. 50 000,- som er øremerket kunstnere som bor, er født eller har nære familiære bånd i Trøndelag. Annen hvert år utlyser museet sitt Arbeidsstipend på kr. 100 000,- som inkluderer én måneds arbeidsopphold på gjesteatelieret Snedkeriet ved Norsk Sagbruksmuseum. Dette stipendet er åpent for alle kunstnere, uavhengig av regional tilknytning.

Fra Søknad til Arbeidsstipend

Kunstnere sender inn en motivert søknad om sitt prosjekt eller den kunstneriske praksis de ønsker å arbeide videre med under et eventuelt arbeidsopphold. Deretter gjennomgår Faglig Råd for Kunstmuseet

  • Pris
  • Gratis