English / Norsk


Fanget av kunsten

21. juli 2022 - 7. august 2022

I utstillingen viser vi verk av elever ved kulturskolen og deltakere i kunstprosjektet i enhet for rustjenester. Felles for disse er at interessen for kunst er så sterk at de kan sies å være fanget av kunsten.

Kunsten følger oss gjennom livet og former oss som mennesker, gir oss mulighet til å bli kjent med oss selv og til å utforske både oss selv og verden rundt oss. Hvordan blir forskjellige mennesker fanget av kunsten?

Utstillingen er kunstforeningens bidrag til Olavsfest 2022, som har håp som tema. Vi har også samtaler, kreative aktiviteter i hagen og pop up kunstterapi i forbindelse med utstillingen under Olavsfest.

  • Pris
  • Gratis