English / Norsk


Meta.Morf 2022 – Ecophilia @ Trøndelag Senter for Samtidskunst

19. mai 2022 - 31. juli 2022

PHOTO: YANG ZHICHAO – PLANTING GRASS / COURTESY OF ELI KLEIN GALLERY

Meta.Morf 2022 – Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi arrangeres for syvende gang. Hovedutstillingen "Ecophilia" presenteres hos Trøndelag senter for samtidskunst og manifesterer et kritisk syn på vårt forhold til naturen. Hva vil det egentlig si å være 'økofil' i vår antropocene tidsalder?

Økofili reflekterer en nødvendighet og et dypt ønske om å koble seg til naturen. Økologi kommer fra gresk Oikos, som betyr hjem. I denne antropocene tidsalder blir Oikos stadig endret av ny teknologi, menneskeskapte miljøkatastrofer, bioteknologiske underverker og uskarpe grenser mellom det menneskeskapte og det naturlige.

Utstillingen presenterer norske og internasjonale kunstnere, og de som deltar er:
THE CENTER FOR GENOMIC GASTRONOMY / ANNIKA FLO / AI HASEGAWA / JAKOB KUDSK STEENSEN / STEPHANIE ROTHENBERG / LEENA SAARINEN / THOMAS THWAITES / YANG ZHICHAO

Meta.Morf arrangeres av TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter