English / Norsk


TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter

TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter – er en ressurs og kompetanseplattform for kunst og teknologi opprettet i 2002.

TEKS ønsker å belyse grenselandet mellom forskning, kunstpraksis og samfunnsutvikling, og skal tilrettelegge for produksjon og formidling av kunstneriske uttrykk som gjør bruk av, og/eller problemstiller nye teknologier og nye vitenskapelige innsikter.

TEKS arrangerer Trondheim biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf. Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre perspektiver på livet og bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Meta.Morf skal for et bredt publikum formidle kunstnerisk praksis som reflekterer og problemstiller denne utviklingen.

TEKS mottar driftsmidler fra Norsk kulturråd og Trondheim kommune.

TEKS er medlem av PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst.

  • Åpningstider
  • Mandag – Tirsdag: Stengt
    Onsdag – Søndag: 12 – 16
  • Adresse
  • Besøk: Nedre Bakklandet 20C, 7014 Trondheim
    Post: Pb 2227 Sentrum, 7412 Trondheim

  • Pris
  • Gratis inngang

Utstillinger og hendelser