English / Norsk


Dropsfabrikken

Dropsfabrikken åpnet våren 2018, i et gammelt fabrikklokale i Ila, Trondheim. Vårt satsningsområde er først og fremst den norske samtidskunsten. Gjennom utstillingene ønsker galleriet å skape en ny møteplass for den visuelle kunsten i Trondheim. Parallelt med hovedutstillingen har vi til enhver tid et godt utvalg av grafikk, skulptur, maleri og kunsthåndverk for daglig salg.

For informasjon om aktuelle utstillinger og våre åpningstider se vår Facebook side eller dropsfabrikken.com

  • Åpningstider
  • Adresse
  • Nedre Ila 27, 7018 Trondheim

  • Pris
  • Gratis

Utstillinger og hendelser