English / Norsk


Visuelle Nabolag

22. februar 2020 - 12. september 2020

Utstillingen Visuelle Nabolag er produsert av Nasjonalmuseet, og utfordrer publikum til å utforske uventede møtepunkter mellom kunst, design og arkitektur i en regi som ansporer til nye kunsthistorier.

Nasjonalmuseets samling består av vidt forskjellige disipliner som skulptur, arkitekturskisser, møbler, video, kunsthåndverk, foto, grafisk formgiving, maleri, tekstil og industridesign. Men hva skjer når man setter slike ulike kunstneriske utrykk og medier opp mot hverandre i en og samme utstilling, i et nabolag? Gjennom ufrivillige likhetstrekk mellom ulike medier eller tematiske kontraster ønsker de å vise hvordan kunsten fra forskjellige epoker kan speile museets historie og samfunnet vi lever i dag.

Kunstnere representert i utstillingen er blant andre Andy Warhol, Peter Opsvik, Hans Gude, Stiletto, Kåre Kivijärvi, Helen & Hard og Per Kleiva.

  • Pris
  • Gratis