English / Norsk


Trøndelagsutstillingen 2022

20. august 2022 - 25. september 2022

Trøndelagsutstillingen presenterer og formidler mangfoldet av samtidskunst produsert av kunstnere med tilknytning til Trøndelag.

Den årlige juryerte landsdelsutstillingen for billedkunst gjennomføres for 46. gang i 2022.

Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK). Trøndelagsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning til Trøndelag.

Trøndelagsutstillingen 2022 vises på følgende steder:
Trøndelag senter for samtidskunst: 20. august – 25. september.
Kunstmuseet NordTrøndelag: 15. oktober – 19. november.

Årets jury består av billedkunstnerne Veslemøy Lilleengen, Per Formo og Reidun Synnøve Gravelseter.

  • Pris
  • Gratis