English / Norsk


THE AGREEMENT – Eirik Havnes

26. september 2020 - 25. oktober 2020

THE AGREEMENT / Sound installation / Eirik Havnes, 2014 – 2020

THE AGREEMENT er en installasjon som er basert på responssignaler ved bruk av kontaktmikrofoner og taktile svingere monterte på åtte sirkelsagblad. Hvert sagblad genererer en respons-sløyfe som produserer et sett med frekvenser som gir gjenklang i selve sagbladet. Når signalene fra de forskjellige sagbladene fusjonerer med hverandre, og skaper nye og større respons-sløyfer med nye toner, er de eneste frekvensene som høres kun de som sagbladene har felles. På denne måten vil installasjonen alltid skape nye toner og frekvenser, alt avhengig av hvilke sagblad som til enhver tid er koblet sammen.

  • Pris
  • Gratis