English / Norsk


Til samme tid et annet sted/I glemselens dal

22. september 2022 - 30. oktober 2022

Grafikerne Myrseth og Karlsen stiller ut sammen i 1. etasje.

Utstillingen er i to deler – Myrseths del heter «Til samme tid et annet sted», mens Karlsens del heter «I glemselens dal». I utstillingene får vi se to separate kunstnerskap, men som lenge også har vært i dialog. I tillegg til det tekniske – grafikkens språk og muligheter – er en fellesnevner mellom kunstnerskapene deres dialog med det levde liv. Kunstnerne forteller at de forsøker å forstå det som en gang var og det som er, slik at man også kan skape en framtid.

I utstillingen finner vi fragmenter fra glemsel og minner på en side, og referanser til historier og valg, på en annen side. I den kunstneriske formidlingen av disse minnefragmentene, er det et håp om å skape et slags felleskap også betrakteren kan kjenne seg igjen i. Myrseths og Karlsens har arbeidet sammen siden 2014, og utstillingen representerer ett av flere treffpunkt i deres livshistorier. Innenfor disse felles rammene, er tematikken i verkene likevel forskjellige.