English / Norsk


Rommet mellom oss

22. august 2019 - 1. desember 2019

"I en tid hvor problemstillinger rundt arkitektoniske kvaliteter, byrom og manglende fargebruk hyppig diskuteres inviterer Trondhjems Kunstforening Open Space grupperingen inn gjennom sin purpurrøde dør og videre inn i sine gallerirom. De fire individuelle stemmene til Lisa Pacini, Hennie Ann Isdahl, Mona K. Lalim og Christine Istad forenes under en kollektiv undersøkelse av romlige konstruksjoner, persepsjonspsykologiske virkninger og fargenes ekspressive kraft. De fire utgjør sammen med gallerirommene kvintessensen, denne eteren som gir oss mulighet til å oppfatte farger, lys og rom.

Utstillingen omfatter teknikker som maleri, foto, skulptur, objekt og video".

Utsnitt fra tekst av kunsthistoriker Benedicte Sunde

Åpningen: torsdag den 22 august, kl.19
Utstillingen står i 1. et/Cafe Ni Muser fram til 1.12.2019.

  • Pris
  • Gratis