English / Norsk


Retningsvisere

24. juni 2022 - 18. september 2022

Husevaag stiller ut for første gang i Trondheim.

En stor del av utstillingen består av serielle, regelstyrte tusjtegninger. Hver av seriene tar utgangspunkt i en enkel grunnform. Alle tegningene er utført med gjentatte små gester utført med splittpenn, skraveringer hvor unøyaktigheter poengteres slik at de skaper mønstre og bryter ned geometrien.
I serien Forplantninger har små algoritme-endringer gjennom 61 enkeltarbeider skapt en syklus av oppløsning og gjenopprettelse. Serien er konstruert for å mime en nesten umerkelig utvikling - den typen man innser har pågått lenge. Verket En bro til en halv livshistorie er en installasjon bestående av én innrammet tegning og 17 åpnede fotoalbum. Bildene er fra et minnealbum Husevaags mor lagde til sin Alzheimer-syke mann for å minne ham på hvem han var og hadde vært, og hvem alle rundt ham var.

Torgeir Husevaag (1967, Oslo) bor og arbeider i Oslo. Husevaag er utdannet ved Winchester School of Art (UK), og Statens Kunstakademi, Oslo.

  • Pris
  • Gratis.