English / Norsk


Øyvind Suul

25. september 2021 - 8. januar 2022

Øyvind Suul (f. 1967, Trondheim) har hovedfag ved Institutt for keramikk ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo.
Utstillingen viser installasjoner som på forskjellig vis tar i bruk visuelle og konseptuelle muligheter som finnes i skjæringspunktet mellom maleri og skulptur. Hva kan skje i møtet mellom to, i utgangspunktet, formale motpoler?

Flere av Suuls arbeider leker samtidig med konsept knyttet til fleksibilitet, tyngdekraft, likevekt, motvekt, spenning og bevegelse. Skulpturinstallasjonene hinter på vært sitt individuelle vis til funksjonalitet, bevegelse eller til mekaniske system i statiske positurer. Suul har alltid hatt en mer eller mindre pragmatisk tilnærming til egen materialbruk. Selv om han har faglig spesialisering innenfor keramikk, kombinerer han ofte disse elementene med andre materialer. Ikke bare for å oppnå en visuell kontrast eller for å skape en bestemt helhet, men også for å ha fysisk mulighet til å manifestere en spesifikk idé. Noen ganger er det formålstjenelig å kun benytte keramiske elementer andre ganger kan en kombinasjon med andre materialer frigjøre og utvide handlingsrommet.

Som uttrykk består skulpturene av kombinasjoner av organiske og industrielle inspirasjonskilder. I Suul sine verk søker han det tvetydige som kan gi spillerom for betrakteren til å bruke sin egen, personlige fantasi- og assosiasjonsverden til å danne egne bilder og forstillinger.

Erfaringene og den kulturelle bakgrunnen betrakteren tar med seg i møtet med verkene blir derfor viktige virkemiddel for hvordan utstillingen får sammenheng og forankring til det levde liv. På et vis får dermed publikum selv en rolle som komponent. En immateriell bestanddel som kommer utenfra og blir en essensiell del av å konstruere helhet og kontekst.

Assosiasjoner kan være effektive substitutter i bytte for innsikt, også på permanent basis. De hjelper oss i å ordne verden, og kan skape en følelse av helhet og mening der det strengt tatt ikke er noen.
Fantasi blir limet som for hver enkelt skaper en opplevelse av sammenheng.

  • Pris
  • Gratis