English / Norsk


Privat: mind moves with matter, body blends into space

8. mai 2019 - 18. august 2019

Utstillingen «mind moves with matter, body blends into space» dreier seg om kroppen og dens forhold til rom og materialitet. Erfaringer av kroppens relasjon til rommet – også i det utvidede begrepet om den materielle verden. Den fysiske kroppen som materialitet og tyngde, men også som en iboende streben etter bevegelse, er et gjennomgående tema i utstillingen. Deltagende kunstnere: Thora Dolven Balke (Norge), Ann Iren Buan (Norge), Brit Dyrnes (Norge), Tibor Hajas (Ungarn), Éva Mag (Romania/Sverige) og Francesca Woodman (USA).

Tibor Hajas: Húsfestmény IV. [Flesh Painting No. 4] (1978), detalj. Lån fra Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest. © Tibor Hajas, Dániel Jázon Frankl og BONO 2019. Foto: János Vető

  • Pris
  • 25 / 50