English / Norsk


Meta.Morf X – Digital Wild

5. mars 2020 - 3. mai 2020

Orion Tide – Kelly Richardson, 2014

I dag, omtrent seksti år inn i den den digitale revolusjonen, er en betydelig del av vårt samfunn gjennomdigitalisert. Det digitale domenet har blitt vårt nye habitat, sømløst sammenflettet med oss selv og naturen rundt oss.
Underskogen av nye teknologier og deres praktiske implementeringer er enorm. Denne digitale villmarken utvikler seg og ekspanderer i et eksponentielt akselererende tempo. Våre oppfatninger av livet er utfordret, vi er blitt arkitekter av kunstige økologier, av nye og hybride verdener.

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre syn på livet med nye filosofiske og eksistensielle spørsmål, og kunstneren spiller som aldri før en sentral rolle som formidler og fortolker av ny kunnskap og forskning.

Utstillingen Meta.Morf X – Digital Wild presenterer kunstnere som gjennom sin praksis utforsker, studerer og kommenterer vår digitale historie og fremtid.

  • Pris
  • NOK 120/80