English / Norsk


Marianne Bjørnmyr: 31 Indicative Objects

4. oktober 2019 - 20. oktober 2019

Utstillingen 31 Indicative Objects viser et utvalg av sammenhengende fortellinger som setter spørsmålstegn rundt konstruksjon av dokumentert kunnskap, hvor arbeidet dveler rundt synlighet og usynlighet, atferd og sjanse, vitenskap og fenomener.
Utstillingen viser hovedsakelig fotografi som strekker seg fra landskap, objekter og konstruerte bilder, sammen med minimalistiske objekter. De monokrome bildene varierer i størrelse og presentasjon, men har til felles at de har et replikerende aspekt.

  • Pris
  • Gratis