English / Norsk


Via norske fjell

29. august 2019 - 6. oktober 2019

Maiken Stene, Destinasjon 6, 2019, olje på lerret, detalj.

I sin separatutstilling «Via norske fjell del 1» hos Trøndelag senter for samtidskunst undersøker Maiken Stene (f. 1983, Soknedal) hvordan det nasjonalromantiske landskapsmaleriet har vært med på å påvirke hennes eget og samfunnets bilde av Den Norske Naturen. Utstillingen viser en installasjon bestående av studier, video og store ekspressive, men regelstyrte malerier med utgangspunkt i opplevelsen av kjente utsiktspunkter på Vestlandet.
Gjennom store, frie og assosiative oljemalerier undersøker Maiken Stene hvordan man kan gjenskape vår opplevelse av landskapet på lerretet, og hvordan vi forholder oss til naturen som konstruksjon – hvordan landskapsmaleriet historisk sett har påvirket vårt blikk, og hvordan industriens inngrep og kultivering av landskapet har påvirket vårt forhold til naturen.

Velkommen til åpning torsdag 29. august kl. 19.00

  • Pris
  • Gratis