English / Norsk


Komposisjoner

3. november 2022 - 27. november 2022

Jone Skjensvold (1967, Bergen) arbeider med komposisjonelle prinsipper, og bruker disse gjennomgående i sine arbeider. Maleriene hans er utført i et abstrakt og fargesterkt billedspråk, malt med olje på lerret. Farger, linjer, flater, plassering og balanse er alle viktige elementer når han komponerer et bilde. I komposisjonene undersøker han fargenes samspill og virkningen av flater i forskjellig størrelse og plassering. Hvert bilde består rektangler og åtte eller ti farger. Rektanglene overlapper, og gir illusjonen av en transparent flate. Dette gjør at rektanglenes fargesammensetning blir gjentatt men transponeres til nye deler av fargespekteret, som skaper en harmonisk fargeklang.

Skjensvolds langvarige interesse for fargespektrumet og malerienes underliggende strukturerer er utgangspunktet for serien. Elementenes plassering i billedflaten er bygget på fargeklanger, en koloristisk flerstemthet med åtte til ti fargetoner i hvert bil

  • Pris
  • Gratis