English / Norsk


Hilde Frantzen: Noen steder jeg har vært

8. november 2019 - 24. november 2019

Prosjektet til Hilde Frantzen handler om å fange bevegelsene i terrenget via håndmalt rutenett på tekstil. Frantzen lar naturen spille en viktig rolle i aktiviseringen av arbeidet sitt som strekker seg mot landskapsmaleriet med en konkret og avmålende forståelse av terrenget.

‘Jeg måler landskapet basert på en annen type persepsjon enn landskapsmålernes maskinstyrte GPSer og satellittutstyr for terrengdata. Hvor GPS handler om digital orientering, opererer jeg i en helt annen skala- en menneskelig skala som relaterer til hånden, kroppen og berøring. Jeg blir kjent med landskapet ved å stoppe opp og konkret kjenne på bakken under føttene, under hendene. Jeg presser tekstilen ned i sprekker og former den etter terrenget. Og det blir til en mer performativ handling. Hver eneste sten, sprekk, vindpust eller bevegelse i terrenget gjør utslag på rutenettet og den myke tekstilen.’

  • Pris
  • Gratis