English / Norsk


Aktuelle utstillinger

Anton Benois: Living Objects
Anton Benois
BABEL visningsrom for kunst
15. oktober 2021 – 31. oktober 2021
Anton Benois: Living Objects
Anton Benois
BABEL visningsrom for kunst
oktober 15th, 2021 – oktober 31st, 2021
When Sorting Out Nails
Enrique Roura
Trondhjems Kunstforening
7. oktober 2021 – 14. november 2021
Om hauger og tomrom
Kjersti Lande
Trondhjems Kunstforening
23. september 2021 – 28. november 2021
Coast Contemporary 2021
USIKKERKUNSTJENTE (Alexandra Jegerstedt og Iben Isabell Krogsgaard), Lesia Vasylchenko, Ørjan Amundsen, Anne Marthe Dyvi and Breton Cassette (av Pernille Meidell)
BABEL visningsrom for kunst
21. september 2021 – 26. september 2021
Rina Charlott Lindgren
Rina Charlott Lindgren
Nils Aas Kunstverksted
2. oktober 2021 – 31. desember 2021