English / Norsk


Elisabet Alsos Strand: flytende

20. august 2020 - 29. november 2020

Inspirert av estetikk og filosofi fra Øst-Asia antyder Strand essensen ved det flytende møtet mellom vann, farge og papir. Hun benytter seg av japanske tresnitteknikk, der fargen som preges inn i papiret blir tilsynelatende en del av papiret, samtidig som papirets kvaliteter skinner igjennom flatene.

Landskapet i Nord-Norge og elementer fra naturen der, er ofte utgangspunkt for arbeidene hennes. Horisontens uendelighet, fjellene, og trærnes vertikale linjer knytter an til eksistensielle spørsmål om tilhørighet, lengsel, tilpasning og oppbrudd.

  • Pris
  • Gratis