English / Norsk


Djupe andedrag, indre kraft

30. april 2022 - 12. juni 2022

Kristine R. Sandøy - Subspace sorrow

På poetisk vis utforsker Kristine Roald Sandøy materialenes egenskaper i møte med omgivelsene og mennesket, der balanse og gravitasjon står som grunnleggende elementer. Skulpturene stiller spørsmål om bevegelighet og energi, og står ofte stille, til de blir påvirket av publikum. Verkene har de siste årene hovedsakelig blitt til i stål, med innslag av andre materialer.

Gunnhild Uddu Ystad utforsker strek, flate, rytmer og valører gjennom tegning på papir, søm på papir, og tegning i rom/installasjon. Ystad eksperimenterer bredt med ulike tilnærminger til tegning som form og tar inn ulike materialer og teknikker på papir. Resultatet blir en sammensmeltning mellom tegning, relieff og installasjon, der landskapet ofte er et gjentagende tema. Tegningene nærmest vokser og gror ut på papiret eller ut i rommet. I utstillingen ved Nils Aas Kunstverksted viser hun en serie tegninger av skog og landskap i grånyanser, med broderte abstrakte linjer og former.

Kristine Roald Sandøy (f. 1982, Vigra) er utdannet billedhogger med mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo med hovedvekt på metall. Sandøy har en rekke offentlige utsmykninger, blant annet «Fire» skulptur for Løten Kommune (2020), «Bølgen» og «Snakewawe», Bølgen bad, Drøbak med Piotr Nowak (2018). Sandøy har deltatt på en rekke utstillinger i hele Norge, og i tillegg til sine installasjoner har hun også jobbet med scenografi i flere prosjekter.

Gunnhild Uddu Ystad (f. 1979 Inderøy) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, med en Bachelorgrad innen Grafikk og Mastergrad med fordypning innen tegning. Ystad har i tillegg til sitt kunstneriske virke arbeidet mye innen scenografi, samt kurs og undervisning.

  • Pris
  • Inngang 70,- / honnør og student 55,- 7 / barn under 18 år gratis