English / Norsk


Den norske idealstaten – kunstnersamtale/finissage

8. mai 2022 - 8. mai 2022

Kunstnerdoen "Alt går bra" samtaler om deres kunstnerskap 1600-1700

8. mai er Norges frigjøringsdag. Dagen markerer slutten på 5 års okkupasjon av landet vårt (1940-1945).

Kunstnerdoen "Alt går bra" har over en toårs periode spurt folk over hele landet om den enkeltes ønsker og visjoner for fremtiden. Ikke om hva folk mislikte, men hva folk ønsket mer av. Ut ifra svarene har duoen malt malerier i form av våpenskjold.

8. mai er siste dag av utstillingsperioden, og som finissage kl 1600-1700 samtaler kunstnerduoen om sitt kunstnerskap.

  • Pris
  • Gratis