English / Norsk


Sara Korshøj Christensen

19. juni 2021 - 5. september 2021

Going Metal, Duet - Sara Korshøj Christensen

Årets sommerutstilling med Sara Korshøj Christensen blir et dykk ned i hennes tvetydige, materialrike og undersøkende praksis.

Korshøj Christensens kunstnervirke kjennetegnes av en stor variasjon i materialer, mening og form, ofte med et underliggende ubehag. Kunstnerskapet innehar også i stor grad en humoristisk letthet, som gjør verkene umiddelbare og attraktive. Korshøj Christensen er overbevist om at humor har et potensiale til å skape et slags pustehull for refleksjon, og derfor er nyttig å utforske kunstnerisk.

I utstillingen Odds and Ends undersøker hun egne verk i nye konstellasjoner, der eldre og nyere verk i forskjellige teknikker, settes i ny kontekst og i relasjon til stedet hun stiller ut.

Sara Korshøj Christensen (f. 1979, Danmark) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Wien.