English / Norsk


Between Matters Inside and Outside

7. juni 2019 - 23. juni 2019

Mariia Drachuk: Between Matters Inside and Outside

Med utstillingen Between Matters Inside and Outside presenterer Mariia Drachuk en gruppe malerier produsert i løpet av hennes første år som ferdigutdannet billedkunstner. Mariia Drachuks kunstneriske praksis er bygget rundt en pågående undersøkelse av liv og aktivitet innenfor et ikke-hierarkisk forhold mellom kunstneren og maleriet. Materialene i seg selv tilbys her som en likeverdig deltaker i den kunstneriske prosessen og som selve temaet for diskusjon. Drachuk foreslår via sine verker en undersøkelse av maleriet som den visuelle representasjonen av en annerledes, åpen og performativ dialog, hvor materialegenskapene til både kunstneren og mediet kan formidle deres handlinger fullt ut.

  • Pris
  • Gratis