English / Norsk


Anders Sletvold Moe / Solveig Lønseth

20. juni 2020 - 30. august 2020

"Irregular painting" - Anders Sletvold Moe

Anders Sletvold Moe (f. 1978 i Steinkjer), bor og arbeider i Oslo.
Sletvold Moe har utmerket seg som en markant abstrakt kunstner av sin generasjon. Samtidig har han en aktiv relasjon til den historiske kunsten og et stødig blikk bakover til kunsthistorien.
Moes kunstnerskap karakteriseres ofte av et direkte arbeid med problemstillinger knyttet til kunstens romlige omgivelser. Han arbeider også skulpturelt og grafisk, med temaer eller serier. Uavhengig av hvilket medium han arbeider i er arbeidene preget av en ytterst stram presisjon.

Solveig Lønseth (f.1986 på Inderøy), bor og arbeider i Oslo og på Ørland.
Lønseth vokste opp tett på Nils Aas sine skulpturer. Hennes eget kunstnerskap har likevel fått en sterk egenart, der lyset og da spesielt dagslyset står sentralt. Hennes kunstneriske praksis preges av en samstemt interaksjon mellom steders egenart, arkitektur og naturlig lys.

  • Pris
  • Billett: kr. 70/50,- Barn gratis