English / Norsk


Dropsfabrikken

Dropsfabrikken åpnet våren 2018, i et gammelt fabrikklokale i Ila, Trondheim. Vårt satsningsområde er først og fremst den norske samtidskunsten. Gjennom utstillingene ønsker galleriet å skape en ny møteplass for den visuelle kunsten i Trondheim.

En tendens i norsk samtidskunst er en forsterket interesse for håndverket og materialets betydning, og dette vil danne utgangspunkt for vårt utstillingsprogram. Gjennom 5-7 skiftende utstillinger i året, der kunstnere sammenstilles på nye måter, vil vi vektlegge formidling av utstillingene gjennom kurs og foredrag for å skape gode kunstopplevelser.

Parallelt med hovedutstillingen har vi til enhver tid et godt utvalg av grafikk, skulptur, maleri og kunsthåndverk for daglig salg.

  • Åpningstider
  • Mandag - Stengt
    Tirsdag - Onsdag - Fredag 11 - 16
    Torsdag 11 - 19
    Lørdag 11 – 16
    Søndag 11 - 15
  • Adresse
  • Nedre Ila 27, 7018 Trondheim

  • Pris
  • Gratis

Utstillinger og hendelser