English / Norsk


Sissel M Bergh – Ajmoejimh ajtoejimh

30. januar 2020 - 23. februar 2020

Foto: Sissel M Bergh, Noerte Mïere Fuelhkie, 2018 -, kárta / kart, 5 x 6 meter, detalj.

Det nesten tapte sørsamiske språket er sentralt i Sissel M Bergh sitt store kartarbeid «Ajmoejimh ajtoejimh», som betyr noe i retning av utvisket eller utvasket. Dette er et pågående kunstprosjekt som leter etter spor av det sørsamiske i så vel ord og stedsnavn som landskap, arkeologiske funn og historier fra kysten av Møre, Trøndelag og tilliggende områder.

Denne vinteren presenterer Trøndelag senter for samtidskunst Sissel M Bergh sitt håndtegnede kart "Noerte Mïere Fuelhkie" (2018 – ). Kartet strekker seg fra tak til gulv. I tillegg til et omriss av geografien rundt Nordmøre er detaljerte opptegnelser og ordforklaringer håndskrevet med blyant, nøye nedtegnet med piler og streker og forbindelser.

Sissel vil iløpet av utstillingsperioden tilføye flere nye ord og nedtegninger på kartet.
http://sisselmbergh.net

  • Pris
  • Gratis inngang