English / Norsk


Aktuelle utstillinger

Heidi Bjørgan og Katrine Giæver
Heidi Bjørgan og Katrine Giæver
22. august 2020 – 20. september 2020
Rina Charlott Lindgren
Rina Charlott Lindgren
Nils Aas Kunstverksted
2. oktober 2021 – 31. desember 2021
Petra Dalström: Metal fountain, soft mountain
Petra Dalström
BABEL visningsrom for kunst
12. november 2021 – 28. november 2021
Smykker 85-21
New thinking, new materials
Trøndelag senter for samtidskunst
18. november 2021 – 19. desember 2021
Paradis til Dystopi
Johs. Rian m. fl.
Kunstmuseet NordTrøndelag
8. februar 2020 – 6. februar 2022
Øyvind Suul
Øyvind Suul
Kunstmuseet NordTrøndelag
25. september 2021 – 8. januar 2022